ВХОД:
Вход с Fb:
 |  София: ::  |   Лондон: ::  |   Ню Йорк: ::  |   Токио: ::  |  usd 1 USD = 1.727 BGN | gbp 1 GBP = 2.24131 BGN | chf 1 CHF = 1.72381 BGN |

Инженер топлотехник

ТЪРСИ ДА НАЕМЕ ИНЖЕНЕР ТОПЛОТЕХНИК

Месторабота гр. Варна; Постоянна работа; Пълно работно време; Добро заплащане

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

1. Образование: инженер топлотехника, промишлена енергетика или друго подобно. 
2. Владеене на английски език е предимство.
3. Компютърна грамотност.
4. Професионален опит: не по-малко от 3 години професионална практика и комплексно познаване на заеманата длъжност.
5. Свидетелство за правоуправление на МПС.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ
- Прецизност и точност
- Устойчивост на вниманието при изпълнението на рутинни задачи.
- Дисциплинираност.
- Гъвкавост и устойчивост на стрес.
- Лоялност и постоянство.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: 
1. Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилна експлоатация и надеждна работа на  съоръженията и инсталацийте в Парова централа. 
2. Познава Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане
3. Отговаря за настройката на параметрите на котелното оборудване.
4. Изпълнява плана за поддръжка и проверка на всички съоръжения и съдове под налягане, които са под контрола на държавния орган за технически надзор.
5. Работи съвместно с Механичния и Електротехнически отдели по време на поддръжката и годишния ремонт;
6. Организира вземане на проби за анализи  от отдела по качество и, когато е необходимо, организира изпитвания, необходими за определяне на качеството на всички видове вода и пара.
7. Извършва мониторинг и документиране на основните параметри на котлите, пречиствателните съоръжения и водните кладенци в завода
8. Извършва мониторинг и поддържане на нивото на водата в резервоарите за вода и своевременно докладва при възникнал проблем.
9. Отговаря за комунални услуги: канализация, паропроводи, производствена вода, вода за охлаждане.
10. Извърша ежедневни, месечни и годишни отчети, с цялата информация по отношение на консумацията, обеми, добиви, загуби, качество и бюджети.
11. Извършва обучение на персонала и проверка на проблемите с безопасността на работното място, осигурява работно оборудване и лични предпазни средства за своите подчинени, следи за спазване политиката за безопасност на Дружеството.
12. Организира и отговаря за поддържане на чистота на работното място и в котелните помещения.
13. Отговаря за познаването и спазването на процедурите от системата за управление на качеството, прилагани в компанията, и конкретно в сферата на дейност.
14. Действа като специалист в своята област на дейност.
15. Познава и спазва всички инструкции, наредби, правила и процедури, прилагани в компанията, и в съответната област на дейност.

Фирмата предлага:
1. Динамична работна среда
2. Работа в екип от професионалисти
3. Възможности за развитие
4. Стимулиращо възнаграждение
5. Социални придобивки

Очакваме от кандидатите професионално и отговорно отношение към задачите и сроковете за изпълнение.

Ако проявявате интерес към тази позиция, моля изпратете Вашата автобиография и актуална снимка на следния e-mail: pr.office@oliva.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

 

  

 

Добавил: ОЛИВА АД

Добавено: 8 Февруари 2018, 10:02

Прочетено: 480 пъти

сподели обявата

Коментари

Ако искате да коментирате, влезте или се регистрирайте. Можете да използвате и фейсбук профила си.

Търсене в сайта:

Намерете ни във Фейсбук

Камери

София - бул. Витоша София - Народно събрание София - Метростанция Сердика

Пловдив – Централен площад Варна – Бул. Христо Ботев Бургас – Бул. Стефан Стамболов

Боровец – Център Златни пясъци – Център Несебър – Южен плаж