ВХОД:
Вход с Fb:
 |  София: ::  |   Лондон: ::  |   Ню Йорк: ::  |   Токио: ::  |  usd 1 USD = 1.74519 BGN | gbp 1 GBP = 2.19707 BGN | chf 1 CHF = 1.75003 BGN |

Районен съд-Провадия потвърди наложена глоба в размер на 10 000 лв. на Община Провадия

 

 

 

Районен съд Провадия потвърди наложената от РИОСВ-Варна имуществена санкция на Община Провадия в размер на 10 000 лв. за това, че приема за обезвреждане отпадъци на общинското депо за неопасни отпадъци, които не са преминали предварително третиране. Това се случи след като представляваната от кмета Филев Община Провадия е обжалвала наказателно постановление №0000002715-44/28.09.2016г., издадено от Директора на РИОСВ-Варна.

 

Съдът намира, че „като отговорно лице по управлението на отпадъците, постъпващи на общинското депо за неопасни отпадъци, в землището на гр. Провадия от Общините Провадия, Аврен и Дългопол, Община Провадия е трябвало да предприеме мерки за обезвреждане, чрез депониране единствено и само на предварително третирани смесени битови отпадъци, образувани от територията на тези три общини.”

 

„Описаната фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя, който заявява в съдебно заседание, че за депото на Община Провадия за неопасни отпадъци има издадена превантивна административна мярка, с която  е регламентирана неговата експлоатация при определени условия.”

 

„На депото е разрешено за бъдат приемани битови и строителни отпадъци от общините  Провадия, Аврен и Дългопол, но депонирането им можело да бъде извършено само след като бъдат предварително третирани. Това според него е дейност, при която от тези отпадъци се отнема рециклируемата част.”

 

„При планирана планова проверка и по сигнал се установило, че се депонират непредварително третирани отпадъци в нарушение на Наредба № 6 от 2013 г. за изграждане и експлоатация на депа за обезвреждане на отпадъци, за което на Община Провадия бил съставен акт за установяване на административно нарушение в присъствието на заместник кмета на общината.”

 

„Според свидетеля депото не отговаряло на нормативните изисквания за изграждане на депа, но то е било построено и въведено в някаква експлоатация от 1972 г..  За район Провадия е било предвидено изграждане на депо по оперативна програма 2007/2014 г., което не се е случило.”

 

„Смисълът на тази превантивна административна мярка бил депото да продължи да се експлоатира съобразно условията от заповедта до изграждане на новото регионално депо по новата оперативна програма 2014/2020 г. което също не се случило и Община Провадия в момента останала извън обхвата на оперативна програма 2014/2020 г. и тъй като в новата оперативна програма не се предвиждало изграждане на депо в община Провадия и въобще в целият регион на управление на отпадъците, което включва и много други общини, следователно тази превантивна административна мярка вече е загубила своя смисъл и следвало моментално да се предприемат действия от ръководството на община Провадия отпадъците да се предават за третиране на регламентирани съоръжения - регионални депа които са изградени по първата оперативна програма, там където Община Провадия се е провалила.”

 

„В самата превантивна административна мярка са били дадени кодове на строителни и битови отпадъци , които се приемали на депо, но те не би могло да бъдат обезвредени чрез депониране ако не са предварително третирани. Това се отнасяло основно за битовите отпадъци, където имало рециклируеми части пластмаса, хартия, картон но не до такава степен за строителните, където наредбата е казала, че по възможност има изключения, тоест когато строителните отпадъци, тяхното предварително третиране няма да доведе до тяхното намаление като количество или да се получат рециклируеми факти.”

 

„С оглед на всичко гореизложено съдът счита, че Община Провадия е нарушила разпоредбата на чл. 38, ал.1 от НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.”

 

„Съдът намира, че определената от наказващият орган по реда на чл. 150, ал.6 от Закона за управление на отпадъците е в законовите рамки, а именно към минимума.”

 

„Съобразявайки гореизложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е издадено правилно и законосъобразно, което налага същото да бъде потвърдено като такова.”

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Местни новини

Добавено: 19 Декември 2016, 18:28

Прочетено: 2118 пъти

сподели новината

Коментари

Ако искате да коментирате, влезте или се регистрирайте.

Търсене в сайта:

Намерете ни във Фейсбук

Камери

София - бул. Витоша София - Народно събрание София - Метростанция Сердика

Пловдив – Централен площад Варна – Бул. Христо Ботев Бургас – Бул. Стефан Стамболов

Боровец – Център Златни пясъци – Център Несебър – Южен плаж