ВХОД:
Вход с Fb:
 |  София: ::  |   Лондон: ::  |   Ню Йорк: ::  |   Токио: ::  |  usd 1 USD = 1.67595 BGN | gbp 1 GBP = 2.18663 BGN | chf 1 CHF = 1.68128 BGN |

Обявиха мерките за пожарна безопасност през лятото в Провадия

Във връзка с жътвената кампания, Районна служба „Пожарна  безопасност и защита на населението” гр. Провадия (РСПБЗН), ежегодно създава организация  за опазване на реколтата и зърнено-житните масиви от пожари, като за тази цел на първо място се извършва превантивна и контролна дейност върху земеделската техника и всички структури имащи отношение към кампанията.

 

Тази година на териториите на общините Провадия и Ветрино са засети площи с житни култури –над 200 000 дка.

 

С цел обезпечаване нормалното протичане на жътвената кампания, служители от РСПБЗН гр. Провадия извършват тематични проверки.

 

Особено внимание се обръща на следното:

 

 • наличие на становище за допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”;

 • земеделската техника се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г.(ДВ.БР.105/19.12.2014 г.)

 • състояние на основните възли и агрегати в земеделската техника;

 • наличие на стикер от компетентните органи за техническата изправност на машините;

 • спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба  № 8121з-968 за опазване на земеделските земи от пожари;

 • спазване задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи и имащи отношение към жътвената кампания;

 • спазване на изискванията при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи;

 • спазване на изискванията към земеделската техника.

 

Забранява се паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в узрелите зърнени масиви, както и в близост до тях. Изключително опасни са и предприетите сред нивите огневи работи по земеделската техника. От особена важност е наличието на разорани негорими ивици около гробищни паркове, жп линии, сметища, газопроводи и други пожароопасни обекти.

 

Общи правила за недопускане на пожари в житните масиви

 

За да не се допускат пожари в житните насаждения напомняме на гражданите следното:

 

Да проявяват особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в сухото, горещо време. Небрежно изхвърлената угарка в сухата трева може да причини големи щети. Особено безотговорно, противозаконно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата.

 

 • при посещаване на узрели посеви да се проявява по-голяма бдителност;

 • не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.

 • да не се допуска децата да играят с огън и кибрит;

 

Още веднъж напомняме, че изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.

 

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица – по Закона за МВР и ПУД ЗМВР – от 100 до 2000 лева.

 

При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112 или 0518/ 4 -31 55.

 

 

                                                                                        НАЧАЛНИК НА

                                                                                        РСПБЗН – ПРОВАДИЯ

                                                                                   ГЛ.ИНСПЕКТОР: .......... /Никола Колев/

 

Категория: Местни новини

Добавено: 1 Юни 2017, 19:26

Прочетено: 1176 пъти

сподели новината

Коментари

Ако искате да коментирате, влезте или се регистрирайте.

Търсене в сайта:

Намерете ни във Фейсбук

Камери

София - бул. Витоша София - Народно събрание София - Метростанция Сердика

Пловдив – Централен площад Варна – Бул. Христо Ботев Бургас – Бул. Стефан Стамболов

Боровец – Център Златни пясъци – Център Несебър – Южен плаж